Về chúng tôi
Chất Việt chuyên cung cấp sỉ & lẻ các loại gạo: GẠO, NẾP, TẤM ĐẶC SẢN và đặc biệt cung cấp GẠO ĐÀI THƠM VÀ GẠO ST25.
Xem thêm
Các loại gạo nở, xốp
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
XEM TẤT CẢ
CÁC LOẠI GẠO ĐẶC SẢN, THƠM, DẺO
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
XEM TẤT CẢ
Các loại gạo thơm, dẻo
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Hết hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: hết hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
Liên hệ/kg
Tình trạng: còn hàng
XEM TẤT CẢ